Sākums | Datu ģenerators | Sintaktiskais analizators | Testēšana | Par C5SA

C5SA Datu ģenerators

Atpakaļ

Ievaddati(neizvēloties datni, tiks izmantota noklusētā):Ģenerēt datus ar:
Pilnu morfoloģisko marķējumu
Sadalītu morfoloģisko marķējumu
Vārda formu nenoteiksmē